Bến Tre: Hoàn tất thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

04/12/2017 - 14:08:27

Sau ngày 1/1/2011, nếu có trẻ nào dưới 6 tuổi đến khám bệnh mà không có thẻ, thủ trưởng đơn vị cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai rà soát lại danh sách trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn, xác định số trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho số trẻ em này.

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% trẻ dưới 6 tuổi được hưởng chế độ BHYT. Sau ngày 1/1/2011, nếu có trường hợp trẻ dưới 6 tuổi đến khám bệnh mà không có thẻ do nguyên nhân chủ quan của các cơ quan chức năng, tùy trường hợp cụ thể, thì thủ trưởng đơn vị đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.