Tin tức

Thông báo v/v thay đổi số tài khoản phong tỏa

Vui lòng click vào đường link để xem chi tiết: https://app.box.com/s/sozdot81dfoyiw7inm2wmjctey558qt8

Xem chi tiết

Bản tin đại hội Công đoàn và hội thao ngày 29/04/2017

Vui lòng click link sau để xem chi tiết: https://app.box.com/s/xjzej67fuvx6a7m2wyug6abz7ne9o98g

Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo chương trình KM

Vui lòng click vào link sau để xem chi tiết: 1/ Công văn của Sở Công Thương Bến Tre: https://app.box.com/s/3jhpo0tbu67g7325bdplhpe0qpieoamf 2/ Đăng ký thực hiện khuyến mại: https://app.box.com/s/2om4t708u1g2melg5mabyf1atw3w5nvm 3/ Thể lệ chương trình khuyến mại: https://app.box.com/s/5wfm6421ds8auvj2241mj5oj8ludvzph

Xem chi tiết

Bến Tre: Hoàn tất thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Sau ngày 1/1/2011, nếu có trẻ nào dưới 6 tuổi đến khám bệnh mà không có thẻ, thủ trưởng đơn vị cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, UBND tỉnh […]

Xem chi tiết