Tin công ty

Thông báo v/v thay đổi số tài khoản phong tỏa

Vui lòng click vào đường link để xem chi tiết: https://app.box.com/s/sozdot81dfoyiw7inm2wmjctey558qt8

Xem chi tiết

Bản tin đại hội Công đoàn và hội thao ngày 29/04/2017

Vui lòng click link sau để xem chi tiết: https://app.box.com/s/xjzej67fuvx6a7m2wyug6abz7ne9o98g

Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo chương trình KM

Vui lòng click vào link sau để xem chi tiết: 1/ Công văn của Sở Công Thương Bến Tre: https://app.box.com/s/3jhpo0tbu67g7325bdplhpe0qpieoamf 2/ Đăng ký thực hiện khuyến mại: https://app.box.com/s/2om4t708u1g2melg5mabyf1atw3w5nvm 3/ Thể lệ chương trình khuyến mại: https://app.box.com/s/5wfm6421ds8auvj2241mj5oj8ludvzph

Xem chi tiết