Chính sách chất lượng

23/12/2017 - 08:32:35

      chính sách chất lượng    

 

” CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN-HIỆU QUẢ “ để ngày càng thỏa mãn khách hàng.

– Chính sách chất lượng khẳng định sự lựa chọn định hướng của công ty nhằm vào khách hàng, mục tiêu xuyên suốt mà công ty đã và đang theo đuổi nhằm hướng đến những giá trị cốt lõi và lâu dài trong quá trình hoạt động và phát triển.Trong đó:

 Chất lượng: bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng trong các mối quan hệ;

 An toàn: là an toàn trong sử dụng sản phẩm, an toàn trong công việc, an toàn trong mối quan hệ đối tác và các khách hàng;

 Hiệu quả: được hiểu qua việc sử dụng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả trong công việc của mỗi CBCNV, hiệu quả trong quan hệ khách hàng, đối tác kinh doanh, hiệu quả trong mối quan hệ giữa các đơn vị phòng ban trong công ty.

– Chính sách chất lượng là phương châm hoạt động của Công ty mà mỗi CBCNV phải quán triệt một cách đầy đủ và sâu sắc, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình trước yêu cầu công tác ngày càng nâng cao vì nhu cầu và sự thỏa mãn khách hàng luôn phát triển.

   Sứ mạng, mục tiêu        

 
 
Ra đời từ những năm trước giải phóng, trải qua nhiều thời kì lịch sử của đất nước, Bepharco từ một tổ hợp sản xuất nhỏ đến nay đã là một doanh nghiệp được đánh giá là một đơn vị kinh doanh năng động và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

Với truyền thống lịch sử đó, Bepharco tự hào với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Mang đến cho người dùng thuốc những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

 Trong thời kì hội nhập kinh tế, tôn chỉ xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của Công ty là nhằm giữ gìn trọn vẹn chữ tín đối với người dùng thuốc, khách hàng và với đối tác kinh doanh. Đó cũng chính là bản sắc văn hoá doanh nghiệp của Bepharco.

      Giá trị cốt lõi    

 
– Giá trị cốt lõi của thương hiệu Bepharco được hình thành dựa trên nền tảng Văn hóa doanh nghiệp và là giá trị xuyên suốt mà Công ty đã gầy dựng trong suốt quá trình hoạt động và trưởng thành.

– Qua thời gian,trải qua những thử thách gian nan và khắc nghiệt trong thời kì kinh tế hội nhập, Bepharco luôn khẳng định chữ “Tín” là giá trị to lớn nhất mà công ty cam kết gìn giữ trọn vẹn với mọi khách hàng, mọi đối tác và với tất cả người tiêu dùng.