Sản phẩm sản xuất trong nước

Sirô TOUXIRUP gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô chứa: Dextromethorphan hydrobromid    5mg Clorpheniramin maleat          1,33 mg Guaifenesin                                       33,3 mg Natri benzoat                             50 mg Tá dược: Hương dâu, đỏ Amaranth, xanh Patenté V, đường RE, nước RO vừa đủ 5ml. DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

Domperidone

THÀNH PHẦN: Domperidon maleat       10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.  

Xem chi tiết

BECORIDONE

Thành phần: Mỗi 1 ml hỗn dịch uống chứa: Domperidon          1 mg Tá dược: Natri benzoat, avicel RC-591, gum arabic, đỏ amaranth, hương dâu, hương bạc hà, đường RE, sorbitol 70%, nước RO. Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.  

Xem chi tiết

BEFABROL gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô thuốc chứa: Ambroxol  hydroclorid        15 mg Tá dược : Natri benzoat, propylen glycol, glycerin, sorbitol 70%, menthol, orange flavour, sunset yellow, đường RE, nước RO vừa đủ 5 ml . DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

Ofloxacin

THÀNH PHẦN: Ofloxacin    200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Becocystein

THÀNH PHẦN : Acetylcystein      200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ : Viên nang .

Xem chi tiết

Becobrol 30

THÀNH PHẦN:      – Ambroxol hydroclorid                     30 mg      – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.  

Xem chi tiết

Trimetazidin

THÀNH PHẦN: Trimetazidin dihydroclorid      20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Xem chi tiết
Trang 2 của 512345