Sản phẩm sản xuất trong nước

Sirô TOUXIRUP gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô chứa: Dextromethorphan hydrobromid    5mg Clorpheniramin maleat          1,33 mg Guaifenesin                                       33,3 mg Natri benzoat                             50 mg Tá dược: Hương dâu, đỏ Amaranth, xanh Patenté V, đường RE, nước RO vừa đủ 5ml. DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

Cimetazin

THÀNH PHẦN: Cimetidin              400 mg Oxethazain               5 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Domperidone

THÀNH PHẦN: Domperidon maleat       10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.  

Xem chi tiết

BECORIDONE

Thành phần: Mỗi 1 ml hỗn dịch uống chứa: Domperidon          1 mg Tá dược: Natri benzoat, avicel RC-591, gum arabic, đỏ amaranth, hương dâu, hương bạc hà, đường RE, sorbitol 70%, nước RO. Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.  

Xem chi tiết

BEFABROL gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô thuốc chứa: Ambroxol  hydroclorid        15 mg Tá dược : Natri benzoat, propylen glycol, glycerin, sorbitol 70%, menthol, orange flavour, sunset yellow, đường RE, nước RO vừa đủ 5 ml . DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

Becosmec

THÀNH PHẦN: Diosmectite         3 g Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Roxithromycin

THÀNH PHẦN: Roxithromycin          150 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Terpin Codein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết

TerpinCodein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết

Salbutamol

THÀNH PHẦN: mỗi viên chứa: Salbutamol sulfat         2,4 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén.  

Xem chi tiết
Trang 2 của 712345...Sau »