Sản phẩm sản xuất trong nước

Roxithromycin

THÀNH PHẦN: Roxithromycin          150 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Terpin Codein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết

TerpinCodein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết

Salbutamol

THÀNH PHẦN: mỗi viên chứa: Salbutamol sulfat         2,4 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén.  

Xem chi tiết

Myercough

THÀNH PHẦN: Acetylcystein           200 mg Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Ofloxacin

THÀNH PHẦN: Ofloxacin    200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Myercough

THÀNH PHẦN: Acetylcystein           100 mg Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Negradixid

THÀNH PHẦN: Acid nalidixic           500mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ :  Viên nén.  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết
Trang 3 của 712345...Sau »