Sản phẩm sản xuất trong nước

Myercough

THÀNH PHẦN: Acetylcystein           200 mg Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Ofloxacin

THÀNH PHẦN: Ofloxacin    200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Myercough

THÀNH PHẦN: Acetylcystein           100 mg Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Negradixid

THÀNH PHẦN: Acid nalidixic           500mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ :  Viên nén.  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Ketoconazol

THÀNH PHẦN: Ketoconazol          200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.  

Xem chi tiết

Becocystein

THÀNH PHẦN : Acetylcystein      200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ : Viên nang .

Xem chi tiết

Becobrol 30

THÀNH PHẦN:      – Ambroxol hydroclorid                     30 mg      – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.  

Xem chi tiết

Bedogyl

THÀNH PHẦN: Spiramycin       750.000 IU Metronidazol                 125 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết
Trang 3 của 712345...Sau »