Sản phẩm sản xuất trong nước

Becoclari 500

THÀNH PHẦN: Clarithromycin     500 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén dài bao phim. DƯỢC LỰC HỌC: – Clarithromycin là kháng sinh Macrolid bán tổng hợp. Clarithromycin thường có tác dụng kìm khuẩn, mặc dù có […]

Xem chi tiết

Becotarel

THÀNH PHẦN:     Trimetazidin dihydroclorid            20 mg     Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Becosturon

THÀNH PHẦN: Cinnarizin   25mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.

Xem chi tiết

Tadizin

THÀNH PHẦN: N-acetyl-dl-leucin       500 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén.

Xem chi tiết

Befaryl

THÀNH PHẦN: Spiramycin        0,75 M.IU Metronidazol           125mg DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Becoridone

THÀNH PHẦN:    – Domperidon maleat                   10 mg    – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Xem chi tiết

Becocef

THÀNH PHẦN: – Ofloxacin                  200 mg – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Corityne

THÀNH PHẦN: Loratadin                    10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.

Xem chi tiết

Clorpheniramin 4mg

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat           4 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài.

Xem chi tiết

Becoclari 250

THÀNH PHẦN:     Clarithromycin                                        250 mg      Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết
Trang 3 của 512345