Sản phẩm sản xuất trong nước

Cetirizin

THÀNH PHẦN: Cetirizin dihydroclorid             10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Becodixic

THÀNH PHẦN:     Acid nalidixic                          500 mg     Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Xem chi tiết

Aller fort

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat        4 mg Pseudoephedrin HCl          25 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Aller fort

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat        4 mg Pseudoephedrin HCl          25 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Bexic 15

THÀNH PHẦN:    – Meloxicam             15 mg    – Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Xem chi tiết

Becohista

THÀNH PHẦN: Cetirizin dihydroclorid      10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Mepred 16

THÀNH PHẦN: Methylprednisolon      16 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén.

Xem chi tiết

Befadol 500

THÀNH PHẦN: Paracetamol     500 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài.

Xem chi tiết

Befadol EXTRA

THÀNH PHẦN: Paracetamol                     500 mg Cafein khan                        65 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài.

Xem chi tiết

Becosemid

THÀNH PHẦN: Furosemid 40 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.      

Xem chi tiết
Trang 4 của 512345