Sản phẩm sản xuất trong nước

Befadol Codein

THÀNH PHẦN: Paracetamol                  500 mg Codein                  8 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nang.

Xem chi tiết

Befadol plus

THÀNH PHẦN: Paracetamol        650 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Befadol plus

THÀNH PHẦN: Paracetamol        650 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Befadol C

THÀNH PHẦN: Paracetamol     150 mg Acid ascorbic   75 mg Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột uống.

Xem chi tiết

Becopanthyl

THÀNH PHẦN:    Fenofibrat       160 mg    Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Befadol 325

THÀNH PHẦN: Paracetamol                   325 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài.

Xem chi tiết

Becolitor 20

THÀNH PHẦN: Atorvastatin calci trihydrat 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài.

Xem chi tiết

Becolitor 10

THÀNH PHẦN:  Atorvastatin calci trihydrat         10  mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài.

Xem chi tiết

Bepamin

THÀNH PHẦN: Paracetamol                 400 mg Clorpheniramin maleat           2 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén

Xem chi tiết

Becomer 500

THÀNH PHẦN: Metformin HCl 500 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.    

Xem chi tiết
Trang 5 của 512345