Sản phẩm sản xuất trong nước

Befaryl

THÀNH PHẦN: Spiramycin        0,75 M.IU Metronidazol           125mg DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Becoridone

THÀNH PHẦN:    – Domperidon maleat                   10 mg    – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Xem chi tiết

Becocef

THÀNH PHẦN: – Ofloxacin                  200 mg – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Corityne

THÀNH PHẦN: Loratadin                    10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.

Xem chi tiết

Clorpheniramin 4mg

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat           4 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài.

Xem chi tiết

Becoclari 250

THÀNH PHẦN:     Clarithromycin                                        250 mg      Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Cetirizin

THÀNH PHẦN: Cetirizin dihydroclorid             10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Becodixic

THÀNH PHẦN:     Acid nalidixic                          500 mg     Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Xem chi tiết

Aller fort

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat        4 mg Pseudoephedrin HCl          25 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết

Aller fort

THÀNH PHẦN: Clorpheniramin maleat        4 mg Pseudoephedrin HCl          25 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.

Xem chi tiết
Trang 5 của 7« Trước...34567