Thuốc do Bepharco sản xuất

BEFABROL chai 30ml, 60ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô thuốc chứa: Ambroxol  hydroclorid        15 mg Tá dược : Natri benzoat, propylen glycol, glycerin, sorbitol 70%, menthol, orange flavour, sunset yellow, đường RE, nước RO vừa đủ 5 ml . DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

Sirô KIDIFUNVON

THÀNH PHẦN: Mỗi 30 ml sirô thuốc chứa: Bromhexin hydroclorid            24 mg Phenylephrin hydroclorid         15 mg Guaifenesin                            300 mg Tá dược : Acid citric, natri benzoat, glycerin, sorbitol 70%, menthol, strawberry flavour, amaranth colour, patente colour, đường RE, nước RO.  

Xem chi tiết

Sirô TOUXIRUP chai 30ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô chứa: Dextromethorphan hydrobromid    5mg Clorpheniramin maleat          1,33 mg Guaifenesin                                       33,3 mg Natri benzoat                             50 mg Tá dược: Hương dâu, đỏ Amaranth, xanh Patenté V, đường RE, nước RO vừa đủ 5ml. DẠNG BÀO CHẾ: Sirô QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 20 gói 5 ml sirô thuốc. Hộp chứa 01 chai 30 ml […]

Xem chi tiết

Sirô TOUXIRUP gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô chứa: Dextromethorphan hydrobromid    5mg Clorpheniramin maleat          1,33 mg Guaifenesin                                       33,3 mg Natri benzoat                             50 mg Tá dược: Hương dâu, đỏ Amaranth, xanh Patenté V, đường RE, nước RO vừa đủ 5ml. DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết

BECORIDONE

Thành phần: Mỗi 1 ml hỗn dịch uống chứa: Domperidon          1 mg Tá dược: Natri benzoat, avicel RC-591, gum arabic, đỏ amaranth, hương dâu, hương bạc hà, đường RE, sorbitol 70%, nước RO. Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.  

Xem chi tiết

BEFABROL gói 5ml

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô thuốc chứa: Ambroxol  hydroclorid        15 mg Tá dược : Natri benzoat, propylen glycol, glycerin, sorbitol 70%, menthol, orange flavour, sunset yellow, đường RE, nước RO vừa đủ 5 ml . DẠNG BÀO CHẾ: Sirô  

Xem chi tiết