Thuốc do Bepharco sản xuất

Becovacine 1,5 M.IU

THÀNH PHẦN: Spiramycin   1.500.000  IU Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Becovacine 3 M.IU

THÀNH PHẦN: Spiramycin         3.000.000  IU Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết
Trang 2 của 212