Thuốc do Meyer-BPC sản xuất

Beclorax

THÀNH PHẦN: Alverin citrat 40mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Sorbitol

THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa: Sorbitol          5 g DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột.  

Xem chi tiết

Meyerazol

THÀNH PHẦN: Omeprazol     20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột.  

Xem chi tiết

Lantazolin

THÀNH PHẦN:          Lansoprazol       30 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ CỦA THUỐC: viên nang.  

Xem chi tiết

Cimetazin

THÀNH PHẦN: Cimetidin              400 mg Oxethazain               5 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Domperidone

THÀNH PHẦN: Domperidon maleat       10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.  

Xem chi tiết

Becosmec

THÀNH PHẦN: Diosmectite         3 g Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột uống.  

Xem chi tiết

Roxithromycin

THÀNH PHẦN: Roxithromycin          150 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Terpin Codein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết

TerpinCodein

THÀNH PHẦN: Terpin hydrat      100 mg Natri benzoat        50 mg Codein base         Ba phẩy bảy trăm sáu mươi sáu miligam Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang.  

Xem chi tiết
Trang 1 của 3123