Thuốc do Meyer-BPC sản xuất

Beclorax

THÀNH PHẦN: Alverin citrat 40mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ: viên nén bao phim.

Xem chi tiết

Sorbitol

THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa: Sorbitol          5 g DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột.  

Xem chi tiết

Meyerazol

THÀNH PHẦN: Omeprazol     20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột.  

Xem chi tiết

Domperidone

THÀNH PHẦN: Domperidon maleat       10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén.  

Xem chi tiết

Ofloxacin

THÀNH PHẦN: Ofloxacin    200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Dextromethorphan

THÀNH PHẦN: Dextromethorphan hydrobromid           10 mg Tá dược vừa đủ 1 viên DẠNG BÀO CHẾ:  viên nang  

Xem chi tiết

Becobrol 30

THÀNH PHẦN:      – Ambroxol hydroclorid                     30 mg      – Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.  

Xem chi tiết