Thuốc kháng sinh, nấm, diệt ký sinh trùng

Ofloxacin

THÀNH PHẦN: Ofloxacin    200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén dài bao phim.  

Xem chi tiết

Negradixid

THÀNH PHẦN: Acid nalidixic           500mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ :  Viên nén.  

Xem chi tiết

Ketoconazol

THÀNH PHẦN: Ketoconazol          200 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ: viên nén. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.  

Xem chi tiết

Bedogyl

THÀNH PHẦN: Spiramycin       750.000 IU Metronidazol                 125 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Becovacine 0,75 M.IU

THÀNH PHẦN: Spiramycin       750.000 IU Tá dược vừa đủ 1 gói. DẠNG BÀO CHẾ: thuốc bột gói. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 20 gói.  

Xem chi tiết

Becovacine 1,5 M.IU

THÀNH PHẦN: Spiramycin   1.500.000  IU Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết

Becovacine 3 M.IU

THÀNH PHẦN: Spiramycin         3.000.000  IU Tá dược vừa đủ 1 viên. DẠNG BÀO CHẾ:  viên nén bao phim.  

Xem chi tiết