ARDUAN

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ tiêm chứa 4mg pipecuronium bromid và manitol; Mỗi ống dung môi(2m) chứa dung dịch nước muối sinh lý.
DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc tiêm.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 25 ống tiêm+25 ống dung môi.
 

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ tiêm chứa 4mg pipecuronium bromid và manitol; Mỗi ống dung môi(2m) chứa dung dịch nước muối sinh lý.
DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc tiêm.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 25 ống tiêm+25 ống dung môi.

CHỈ ĐỊNH:
Arduan được chỉ định nhưng một thuốc phụ trợ cho gây mê để làm thuận lợi cho sự đặt ống thông nội khí quản và để tạo ra sự giãn cơ xương trong suốt những quy trình phẩu thuật có thời gian trung bình và dài. Arduan có tác dụng giãn cơ xương trong khoảng 40-60 phút.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Arduan chống chỉ định cho những người bệnh được biết quá mẫn với cảm với thuốc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Nói chung thường gặp những phản ứng histamin và phản vệ với những thuốc phong bế thần kinh cơ. Mặc dù thiếu những bằng chứng về mặt này, nhưng phải luôn luôn lưu ý điều trị những phản ứng đó nếu chúng xảy ra. Đặc biệt khi đã biết trước đó đã từng bị phản ứng phản vệ với những thuốc phong bế thần kinh cơ thì phải thận trọng khi dùng Arduan vì gặp phản ứng dị ứng chéo giữa những thuốc phong bế thần kinh cơ.
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ NHỮNG DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
I. Tăng cường độ và kéo dài tác động: Những thuốc gây mê hít(halothan, metoxyfluran, diethylether, enfluran…)