LIDOCAIN SPRAY 10%

SĐK: VN-9201-09
QUY CÁCH: Hộp 1 bình xịt/38 gram


Sản phẩm cùng loại