Thông tin đang tuyển dụng

05/01/2018 - 02:46:34

Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Dược Bến Tre (Bepharco) đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng bình chọn, cúp chứng nhận từ nhà nước, các bộ ngành và địa phương:

– Huân chương lao động hạng 3 năm 1987- Chủ tịch nước;

– Huân chương lao động hạng 2 năm 1992- Chủ tịch nước;

– Huân chương lao động hạng 1 năm 1997- Chủ tịch nước;

– Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005, 2008 – Bộ khoa học và Công nghệ;

– Cúp vàng topten sản phẩm thương hiệu việt uy tín – chất lượng năm 2006 (Mạng thương hiệu việt);

– Doanh nghiệp Việt nam uy tín – chất lượng (Trust brand) năm 2006, 2007, 2008 – Báo thông tin thương mại (Bộ thương mại) -Vietnaminterprise;

– Giải vàng Doanh nghiệp Việt nam uy tín – chất lượng (Gold Award) năm 2008 – Báo thông tin thương mại (Bộ thương mại) – Vietnaminterprise;

– Cúp vàng sản phẩm Việt uy tín-chất lượng năm 2006 – Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam;

– Cúp vàng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2010 – Ban Tuyên giáo TW;

– Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006, 2008 – UBND Tỉnh Bến Tre;

– Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 – Chính phủ ;

– Đơn vị xuất sắc nhất trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2005 – Tổng LĐLD Việt Nam.

– Đơn vị đạt giải nhì khối thi đua năm 2010 – UBND tỉnh Bến Tre.

Điều này thể hiện những nỗ lực không ngừng của những con người Bepharco trong sứ mệnh chăm sóc nhân dân đã được công nhận và qua đó trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với công ty trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.