Thông tin chi nhánh
11.03.2022
Chi nhánh Khánh Hòa phân phối trên địa bàn 10 tỉnh, thành: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.