Tầm nhìn

Trở thành 1 trong 5 công ty phân phối dược hàng đầu Việt Nam với đa dạng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế chất lượng cao và từng bước vươn ra thị trường quốc tế 

 
Sứ mệnh

Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và luôn có trách nhiệm với cộng đồng

Giá trị cốt lõi
Công bằng
Công bằng với nhân viên, khách hàng và đối tác
Chính trực
Chính trực, minh bạch trong tài chính và các mối quan hệ hợp tác
Tôn trọng
Tôn trọng đồng nghiệp đối tác khách hàng
Đạo đức
Đạo đức là triết lý cốt lõi trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
Trách nhiệm
Trách nhiệm, tận tâm với khách hàng, luôn đặt khách hàng là trọng tâm trong mọi chiến lược của công ty
Triết lý kinh doanh
Bepharco hướng đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc áp dụng công nghệ hiện đại và luôn đầu tư nghiên cứu các xu hướng điều trị mới. Vì thế chúng tôi xem chất lượng, đổi mới, và sự cam kết là những triết lý đồng hành xuyên suốt trên con đường phát triển.