Tin trong ngành
05.07.2023

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh và Bùi Minh Luân cùng 196 đại biểu chính thức thuộc 25 CĐ cơ sở thay mặt cho 5.965 đoàn viên trong toàn ngành tham dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động CĐ ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành CĐ ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2023, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội CĐ các cấp và góp ý sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam…