Nâng tầm chất lượng cuộc sống</br>và trách nhiệm cộng đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống
và trách nhiệm cộng đồng
KIDIFUNVON CHAI 60 mL

Giảm ho, long đàm trong bệnh lý đường hô hấp

Quy cách đóng gói  Chai 60 ml
Hoạt chất - Hàm lượng

Mỗi 5 ml siro chứa:

Bromhexin HCl 4 mg

Phenylephrin HCl 2,5 mg

Guaifenesin 50 mg

Nhóm công dụng  Hô hấp
Dạng bào chế  Siro

Ngày uống 3 - 4 lần

Từ 2 - 4 tuổi: 2,5 ml/lần

Từ 4 - 6 tuổi: 5,0 ml/lần

Từ 6 - 12 tuổi: 7,5 ml/lần

Trên 12 tuổi: 10 ml/lần

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Sản phẩm Nổi bật
Hô hấp
Hộp x 20 Gói
TOUXIRUP 5 mL

Công dụng:

Điều trị ho trong các bệnh đường hô hấp hoặc khi hít phải chất kích ứng

 

Hàm lượng:

Mỗi 5 ml siro chứa:

Dextromethorphan HBr 5 mg

Clorpheniramin maleat 1,33 mg

Guaifenesin 33,3 mg

Natri benzoat 50 mg

Hô hấp
Chai 30 ml
TOUXIRUP CHAI 30 mL

Công dụng:

Điều trị ho trong các bệnh đường hô hấp hoặc khi hít phải chất kích ứng

 

Hàm lượng:

Mỗi 5 ml siro chứa:

Dextromethorphan HBr 5 mg

Clorpheniramin maleat 1,33 mg

Guaifenesin 33,3 mg

Natri benzoat 50 mg