Dược phẩm Bến Tre đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 20%
05.04.2022

Năm 2022, công ty CP Dược phẩm Bến Tre đặt kế hoạch với doanh thu hợp nhất là 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 20% so với thực hiện trong năm 2021.

Về tình hình kinh doanh của công ty, trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Dược Bến Tre đạt gần 175 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 62,2 tỷ đồng, tăng 5,5%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 14,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế năm 2021, Dược Bến Tre ghi nhận 611,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với năm 2020 và lãi sau thuế đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 21%.

 

Năm 2021, Dược phẩm Bến Tre đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 918,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 19,4 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận năm.