BEPHARCO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO FIELD COACHING CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
31.03.2024

Trong tuần cuối của tháng 3, tất cả các Phó Giám Đốc chi nhánh và Giám sát bán hàng của Bepharco Group đã được huấn luyện về kỹ năng Field Coaching.

Các buổi huấn luyện đã chuyển tải nội dung sát với công việc hàng ngày, đồng thời cung cấp nhiều kỹ năng mới nhằm đóng góp tích cực cho quá trình làm việc sắp tới của mỗi thành viên. 

Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều thử thách, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đồng lòng hơn nữa của toàn thể cán bộ nhân viên Bepharco Group.

Xin gửi đến cả nhà những khoảnh khắc đào tạo nghiêm túc nhưng không kém phần vui vẻ của các thành viên.