Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
27.05.2024

Sáng ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre (Bepharco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2023.

Tổng quan về Đại hội đồng cổ đông

Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua: Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các lãnh đạo cấp cao, cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt của Bepharco

Trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức và biến động, Bepharco vẫn hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công ty đã đạt doanh thu 816 tỷ đồng và đã đầu tư vào việc mua một nhà máy hiện đại chuyên sản xuất dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP-WHO, đó là nhà máy Ypharco Healthcare.

Ông Nguyễn Khắc Hanh, ông Phạm Thứ Triệu, ông Hoàng Xuân An, ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trần Nguyễn Gia Bảo


Hội đông quản trị mới

Tại ĐHĐCĐ, việc bầu ra HĐQT cho nhiệm kỳ mới đã được thực hiện. Danh sách các thành viên trúng cử bao gồm: ông Nguyễn Khắc Hanh, ông Phạm Thứ Triệu, ông Hoàng Xuân An, ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trần Nguyễn Gia Bảo.

Mục tiêu 2024

Năm 2024, đặt mục tiêu doanh thu thuần là 1.100 tỷ đồng, toàn thể cán bộ, công nhân viên Bepharco đã sẵn sàng phấn đấu và cống hiến với tâm thế mới, định hướng mới. Tiếp tục phát triển bền vững thông qua việc tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội sẽ mãi là đích đến lớn nhất của Bepharco. Hành trình này mang cả lòng tri ân với sự ủng hộ tín nhiệm của cổ đông, đối tác và quý khách hàng.