Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
30.03.2022

Ngày 30/03, CTCP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco, MCK: DBT - HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đến dự đại hội, về phía đại diện hội đồng quản trị có ban Tổng Giám đốc công ty: 

  • Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty
  • Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch UBKT
  • Ông Nguyễn Khắc Hanh - Phó tổng giám đốc công ty
  • Ông Hoàng Xuân An - Phó tổng giám đốc công ty

Về phía đại biểu khách mời có ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - CN Bến Tre.Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Bepharco và các công ty con hợp nhất lần lượt là 518,0 tỷ đồng và 612,0 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 của Bepharco đặt ra là 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 20% so với thực hiện trong năm 2021.

Việc tăng cường hợp tác, mở rộng hoạt động của Bepharco thu hút sự chú ý của giới kinh doanh và nhà đầu tư. Đáng kể nhất là việc Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco). Hiện nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) là công ty con phụ trách sản xuất, trực thuộc sự quản lý của Bepharco.

Trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định về quản trị Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành và nhằm tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác điều hành, quản trị Công ty. 

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% các đại biểu tham dự đại hội thống nhất. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau: 

  • Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng kế hoạch 2022.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ - Bepharco và kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2022.
  • Sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty.
  • Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Bepharco đã vượt qua mọi khó khăn, vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi.