Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại Bến Tre
02.11.2023

Ngày 02/11/2024, Bepharco Group đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 với sự tham gia của Ban điều hành cùng các cán bộ quản lý toàn group.

Năm 2023 là năm chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn về nền kinh tế thị trường. Thông qua hội nghị, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá những kết quả đạt được và song song tháo gỡ những vướng mắc, vấn đề trong kinh doanh năm vừa qua. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để hướng tới đạt được những mục tiêu mới đề ra trong năm 2024.

 

Đồng thời đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua để cùng nhau gắn kết sẵn sàng quyết tâm gặt hái những thành công hơn nữa trong năm 2024.