Họp tổng kết Quý I & Triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2024
27.03.2024

Sáng ngày 27/03/2024, Bepharco Group tiến hành họp tổng kết Quý I & Triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2024 tại 4 chi nhánh Hà Nội, Yên Bái, Ninh Bình, Đà Nẵng.

Trong cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc công ty đã phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh tổng quan của thị trường trong Quý I/2024, nhận định về các vấn đề tồn đọng và đưa ra giải pháp. Qua đó, công ty cũng đưa ra kế hoạch triển khai kinh doanh Quý II cụ thể cho từng chi nhánh, từng kênh bán hàng và từng địa bàn.

Trong thời điểm khó khăn của thị trường trong và ngoài nước, Bepharco đang không ngừng phát triển và nâng cấp đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mang những sản phẩm chất lượng, hiệu quả đến với người tiêu dùng. Chuẩn bị bước sang Quý II, mong rằng thông qua cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc sẽ giúp cho các Chi nhánh có thêm quyết tâm, hành động để cùng nhau đạt được những mục tiêu đã được đề ra.