Họp tổng kết Quý 1 & Triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2024
29.03.2024

Sáng ngày 30/03/2024, Bepharco Group tiếp tục tiến hành họp tổng kết Quý I & Triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2024 với 5 chi nhánh Bến Tre, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Khánh Hoà. 

Xuyên suốt phiên họp, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đưa ra những phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh tổng quan của thị trường trong Quý I/2024, đưa ra những giải pháp thực tiễn tháo gỡ những vấn đề, khó khăn còn tồn đọng.

Qua đó, công ty cũng đề xuất kế hoạch triển khai kinh doanh Quý II cụ thể cho từng chi nhánh, từng kênh bán hàng và từng địa bàn.