Khóa đào tạo Effective Leadership For Manager 2024: lời cam kết phát triển của Bepharco
27.05.2024

Bepharco vừa tổ chức khóa đào tạo Effective Leadership For Manager 2024 là minh chứng cho sự coi trọng của Bepharco đối với việc phát triển nguồn nhân lực vào vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.

 

Tổng quan Khóa Đào Tạo Effective Leadership for Manager 2024

Bepharco, một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành dược phẩm, luôn đặt việc phát triển nguồn nhân lực vào vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Các cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt của Bepharco


Sự thành công của Khóa Đào Tạo Effective Leadership for Manager 2024 không chỉ là minh chứng cho sự quan trọng của việc này, mà còn là biểu hiện rõ ràng của sự coi trọng của Bepharco đối với việc phát triển và nâng cao giá trị của người lao động.


Cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốtTổ chức tại Bến Tre trong hai ngày 26-27/04/2024, chương trình đào tạo đã thu hút gần 60 cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt. Mục tiêu hàng đầu của khóa đào tạo là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện thông qua việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, thực hành và tạo điều kiện tăng cường đoàn kết nội bộ.

Cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt

Kết quả

Kết quả của chương trình không chỉ là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, mà còn là sự chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thách thức và khai thác cơ hội mới trong hiện tại và tương lai.

Cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt

Đây đồng thời cũng là cam kết của Bepharco trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của mỗi thành viên trong tổ chức, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả công ty và nhân viên.

Hơn 60 cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt của Bepharco

Ban lãnh đạo của Bepharco ghi nhận và trân trọng sự đóng góp tích cực của đội ngũ tham dự, những giá trị này đã, đang và chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của công ty.
Chân thành cảm ơn đơn vị VMP Academy đã đồng hành cùng Bepharco trong sự kiện này.