Cơ hội phát triển sự nghiệp tại BEPHARCO


Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Đăng ký thuốc
12.12.2022

Vị trí: Trưởng phòng Đăng ký thuốc.

Địa điểm làm việc:
TP. Hồ Chí Minh

Mô tả: Kiểm soát thông tin từ Cục quản lý Dược và tư vấn cho Ban Giám đốc kịp thời về việc cấp số đăng ký thuốc các dòng sản phẩm tiềm năng; liên hệ đối tác nước ngoài; tìm kiếm sản phẩm theo định hướng của Công ty; biên phiên dịch và soạn thảo các văn bản khi có yêu cầu. 

Quyền lợi: Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13, đóng BHXH đầy đủ.

Người liên hệ: anh Nguyễn Thái Dương, điện thoại: 0919 922 787, email: duong.nguyenthai@bepharco.com.