Các chiến lược
11.03.2022

Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và phân phối các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa về Việt Nam những sản phẩm hàng đầu thế giới; đặt vấn đề sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu.