Chiến lược phát triển
11.03.2022

Bepharco xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn để định hướng các hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu lớn sắp tới trở thành 1 trong 5 công ty dược hàng đầu Việt nam, mở rộng hoạt động ra thị trường thế giới. Cụ thể như sau: