Địa chỉ chi nhánh
11.03.2022

Số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

(0283) 6 220 206 - (0283) 6 220 208

chinhanhhcm@bepharco.vn