Chú trọng hợp tác quốc tế
11.03.2022
hợp tác quốc tế
 
Hòa chung xu thế hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, Bepharco luôn tích cực trong việc hợp tác với các đối tác nước ngoài và chào đón những đối tác tiềm năng mới