Hệ thống phân phối
11.03.2022
phân phối
 
Bepharco là một trong số ít công ty Dược có năng lực phân phối sản phẩm rộng khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước cũng như đã xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới.