Khách hàng tiêu biểu
11.03.2022
Bepharco có 2.300 khách hàng là các bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện; 1.600 khách hàng là tổ chức, công ty; 27.000 khách hàng nhà thuốc và quầy thuốc; 3.500 khách hàng phòng khám/ phòng mạch

 

Đó là những con số ấn tượng mà ít doanh nghiệp ở lĩnh vực dược có được. Trong đó, tiêu biểu có những khách hàng trung thành là các bệnh viện đầu ngành, doanh nghiệp lớn với quy mô toàn quốc, tiềm lực vững mạnh