Quá trình phát triển
11.03.2022
ĐÁNG TỰ HÀO
 
Trải qua lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm, đến nay Bepharco là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngành dược Việt Nam, giúp hiện thực hóa mục tiêu đưa các sản phẩm Việt Nam ra khắp thế giới