Vươn tầm thế giới
11.03.2022
Thế giới
 
Sau quá trình phát triển với những bước tiến nhảy vọt, Bepharco đã chiếm lĩnh vị thế lớn mạnh trên thị trường Việt Nam. Chiến lược kinh doanh sắp tới của chúng tôi là mở rộng ra quốc tế, trên cơ sở mạng lưới liên kết rộng khắp Châu Âu và Châu Á