Đại hội Công đoàn ngành Y tế Bến Tre lần thứ XI
05.07.2023

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh và Bùi Minh Luân cùng 196 đại biểu chính thức thuộc 25 CĐ cơ sở thay mặt cho 5.965 đoàn viên trong toàn ngành tham dự.Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động CĐ ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành CĐ ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2023, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội CĐ các cấp và góp ý sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam…

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Chí Đông tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ ngành Y tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, CĐ ngành Y tế cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò chủ động trong tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phát triển tổ chức, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. CĐ phải thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công chức, viên chức, lao động với Đảng…