DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH AN GIANG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Anh Huyện

Phó Giám đốc OTC

0906364229

2

Nguyễn Quan Phủ

Nhân viên bán hàng OTC

0906364258


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Tiến

Phó Giám đốc ETC

0906364215

2

Mai Thúy Phượng

Nhân viên bán hàng ETC

0906364271


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Tú Trinh

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906364319

2

Ngô Tuấn Kiệt

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906364304