DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH NINH BÌNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Cao Văn Tâm

Giám sát bán hàng OTC

0906361378

3

Bùi Thị Thơm

Nhân viên bán hàng OTC

0906364752

4

Phạm Thị Yến

Nhân viên bán hàng OTC

0906361250

5

Trịnh Hoài Nam

Môi giới bán hàng OTC

0906361451

6

Nguyễn Gia Thủy

Nhân viên trade marketing

0906364805


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Dương Văn Kiên

Nhân viên bán hàng ETC

0906361521


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đinh Thị Bích Huệ

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361534