DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÁNH HÒA
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trọng Kim

Phó Giám đốc OTC

0906362546

2

Nguyễn Thanh Tùng

Giám sát bán hàng OTC

0906362746

3

Nguyễn Thị Tường Vi

Nhân viên bán hàng OTC

0906362506

4

Nguyễn Tiến Sơn

Nhân viên bán hàng OTC

0906362544

5

Lê Trọng Ơn

Nhân viên bán hàng OTC

0906362842

6

Nguyễn Thị Hoài Nhân

Nhân viên bán hàng OTC

0906362851

7

Nguyễn Thị Phương Loan

Nhân viên bán hàng OTC

0906362871

8

Ngô Quốc Phong

Nhân viên trade marketing

0906364821


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trung

Phó Giám đốc ETC

0906362491

2

Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên bán hàng ETC

0906362510

3

Phạm Văn Lực

Nhân viên bán hàng ETC

0906362559


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hoàng Quyên

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362241

2

Trượng Thị Hồng Khuynh

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906362874