DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ NỘI
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Thị Minh Thu

Phó Giám đốc OTC

0906361142

2

Mai Thị Hiền

Giám sát bán hàng OTC

0906361103

3

Nguyễn Thị Hương

Giám sát bán hàng OTC

0906360831

4

Quản Xuân Vượng

Nhân viên bán hàng OTC

0906361228

5

Hoàng Văn Sơn

Nhân viên bán hàng OTC

0906361182

6

Phạm Xuân Kỳ

Nhân viên bán hàng OTC

0906361150

7

Doãn Minh Vương

Nhân viên bán hàng OTC

0906361062

8

Phạm Thị Thủy

Nhân viên bán hàng OTC

0906361057

9

Phùng Đình Tiến

Nhân viên bán hàng OTC

0906361047

10

Lê Văn Thắng

Nhân viên bán hàng OTC

0906361006

11

Kiều Duy Tiến

Nhân viên bán hàng OTC

0906360984

12

Phạm Thị Quế

Nhân viên bán hàng OTC

0906360961

13

Phan Thị Kiều Oanh

Nhân viên bán hàng OTC

0906360925

14

Hoàng Thị Thùy Linh

Nhân viên bán hàng OTC

0906360883

15

Đặng Thị Lương

Nhân viên bán hàng OTC

0906360871

16

Trần Trung Kiên

Nhân viên bán hàng OTC

0906360485

17

Đinh Tiến Hoàn

Nhân viên bán hàng OTC

0906360471

18

Nguyễn Văn Đạt

Nhân viên bán hàng OTC

0906360745

19

Lưu Phương Anh

Nhân viên bán hàng OTC

0906360735

20

Vũ Văn Tuấn

Môi giới bán hàng OTC

0906360541

21

Trần Thị Kim Nhung

Môi giới bán hàng OTC

0906360914

22

Đỗ Thị Thúy Hằng

Môi giới bán hàng OTC

0906360756

23

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên bán hàng chợ sỉ

0906361107

24

Lã Thị Thúy

Nhân viên bán hàng chợ sỉ

0906360998

25

Lê Thị Phương Thảo

Nhân viên bán hàng chợ sỉ

0906360987

26

Đỗ Văn Tú

Nhân viên trade marketing

0906364807


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244

2

Lê Thị Hồng Nhung

Nhân viên bán hàng ETC

0906360884

3

Nguyễn Đức Hùng

Nhân viên bán hàng ETC

0906360829

4

Vũ Văn Điệp

Nhân viên bán hàng ETC

0906360748

5

Nguyễn Thị Ái

Nhân viên bán hàng ETC

0906360469


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Thị Phượng

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360942

2

Phạm Thị Thanh Hương

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360857

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360837

4

Đinh Quang Hiếu

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360425

5

Cao Huy Dũng

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360743

6

Hà Vân Anh

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360726

7

Lê Hữu Trung

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361198

8

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906360543

9

Nguyễn Thanh Phương

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906360935

10

Phạm Thị Hồng Thương

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906361048

11

Nguyễn Anh Tú

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906361023

12

Đỗ Thị Thanh Thủy

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906360982