DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BẾN TRE
20.05.2023
1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phan Thị Giang Thủy

PGĐ OTC

Toàn chi nhánh

0906362956

2

Trương Thị Phương Hà

GSBH OTC

Bến Tre

0906364005

3

Phạm Ngọc Thái

NVBH OTC

Ba Tri

0906362971

4

Võ Văn Khởi

NVBH OTC

Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam

0906362985

5

Bùi Cao Minh Hải

NVBH OTC

TP Bến Tre

0906364033

6

Nguyễn Văn Thủ

NVBH OTC

Bình Đại

0906364057

7

Đinh Văn Thành

NVBH OTC

Châu Thành, TP Bến Tre

0906364069

8

Chung Trần Anh Thy

NVBH OTC

Giồng Trôm

0906364072

9

Châu Văn Long

NVBH OTC

Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách

0906364109

10

Nguyễn Thị Ngọc Hà

NVBH OTC

Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

0906364213

11

Trần Minh Diễn

NVBH OTC

Mỏ Cày Nam

0906364130


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Loan

Phó Giám đốc ETC

0906362955

2

Nguyễn Bình Long

Nhân viên bán hàng ETC

0906364102


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thị Kim Ngân

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906364085