DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
19.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tô Quốc Phong

Phó Giám đốc OTC

0906364785

2

Phạm Thanh Nhàn

Giám sát bán hàng

0906360346

3

Lê Đức Thọ

Giám sát bán hàng

0906362271

4

Lê Thị Ánh Vương

Nhân viên bán hàng

0906360317

5

Nguyễn Hữu Thịnh

Nhân viên bán hàng

0906360328

6

Nguyễn Văn Hiếu

Nhân viên bán hàng

0906360410

7

Dương Thái Vỹ

Nhân viên bán hàng

0906361743

8

Nguyễn Quốc Thiện

Nhân viên bán hàng

0906362270

9

Cao Thanh Tòng

Nhân viên bán hàng

0906362591

10

Trần Hữu Minh

Nhân viên bán hàng

0906364552

11

Nguyễn Văn Linh

Nhân viên bán hàng

0906364583

12

Nguyễn Thành Lộc

Nhân viên bán hàng

0906364590

13

Nguyễn Thanh Trung

Môi giới bán hàng

0906362258

14

Lê Đức Trung

Môi giới bán hàng

0906364897

15

Trần Phước Sang

Môi giới bán hàng

0906362859

16

Lê Thị Thu Ral

Môi giới bán hàng

0906364518

17

Lê Đình Nhã

Môi giới bán hàng

0906364532

18

Nguyễn Thị Ngọc Ái

Nhân viên bán hàng chợ sỉ

0906364826

19

Phạm Thị Thanh Thủy

Nhân viên bán hàng chợ sỉ

0906361754

20

Trần Thị Thu Hà

Nhân viên bán hàng chuỗi

0906364706

21

Bùi Hoàng Kha

Nhân viên trade marketing

0906364791


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nhân viên bán hàng

0906361582

2

Dương Thị Minh Trang

Nhân viên bán hàng

0906362294

3

Huỳnh Thanh Sang

Nhân viên bán hàng

0906364513

4

Nguyễn Thị Kiều Ny

Nhân viên bán hàng

0906364528


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Từ Thị Thùy Vân

Nhân viên bán hàng

0906361582

2

Nguyễn Hữu Đan Phương

Nhân viên bán hàng

0906362294

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhân viên bán hàng

0906364513

4

Huỳnh Mỹ Linh

Nhân viên bán hàng

0906364528