DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
20.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tô Quốc Phong

Phó Giám đốc OTC

0906364785

2

Phan Quang Vinh

Nhân viên bán hàng OTC

0906360311

3

Phan Văn Phú

Nhân viên bán hàng OTC

0906360335

4

Võ Hoàng Minh Hiếu

Nhân viên bán hàng OTC

0906364903


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Tiến Du

Giám sát bán hàng ETC

0906364726