DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BẮC GIANG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Tăng Thị Loan

Nhân viên bán hàng OTC

0906361157

3

Tạ Thị Hà

Nhân viên bán hàng OTC

0906361147

4

Nguyễn Văn Thịnh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361035


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244