DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH YÊN BÁI
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Giám đốc OTC

 

0945498338

2

Đinh Đức Hải

GSBH OTC

Yên Bái

0906360275

3

Đỗ Thị Tú

NVBH OTC

Thành Phố Yên Bái + Huyện Yên Bình

0906360134

4

Đỗ Anh Toàn

NVBH OTC

Thành Phố Yên Bái + Huyện Lục Yên

0906360140

5

Trần Ngọc Lâm

NVBH OTC

Huyện Trấn Yên + Huyện Văn Yên

0906360174

 

2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thị Hương

Phó Giám đốc ETC

0906360032

2

Đặng Thị Thanh Hoa

Nhân viên bán hàng ETC

0906360219