DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐÀ NẴNG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Lê Thanh Xuyên

Giám sát bán hàng OTC

0906361947

3

Phùng Thanh Thủy

Giám sát bán hàng OTC

0906361859

4

Nguyễn Minh Toàn

Nhân viên bán hàng OTC

0906361854

5

Lê Thị Thi

Nhân viên bán hàng OTC

0906361843

6

Đào Thị Lâm Oanh

Nhân viên bán hàng OTC

0906362443

7

Hà Minh Hiếu

Nhân viên bán hàng OTC

0906362411

8

Tôn Thất Hưng

Môi giới bán hàng OTC

0906362117

9

Lê Thế Tân

Nhân viên trade marketing

0906364793


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449

2

Đỗ Thị My

Nhân viên bán hàng ETC

0906362190

3

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Nhân viên bán hàng ETC

0906362405


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875

2

Phạm Đình Nhã

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362214

3

Nguyễn Đức Toàn

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362385