DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐIỆN BIÊN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Giám đốc OTC  

 

0945498338

2

Nguyễn Văn Hà

GSBH OTC

Điện Biên

0906360184

3

Lương Thị Huyền

NVBH OTC

Điện Biên

0906360216

4

Nguyễn Quang Sơn

MGBH OTC

Điện Biên

0906360140


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thị Hương

Phó Giám đốc ETC

0906360032


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Thị Hằng

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360214