DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ GIANG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

PGĐ OTC

 

0945498338

2

Đinh Đức Hải

GSBH OTC

Hà Giang

0906360275

3

Hoàng Văn Tiện

NVBH OTC

Hà Giang

0906360194


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Trung Dũng

Phó Giám đốc ETC

0906360021