DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HẢI PHÒNG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Đỗ Đức Duy

Giám sát bán hàng OTC

0906360446

3

Phạm Văn Thịnh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361223

4

Nguyễn Thanh Thủy

Nhân viên bán hàng OTC

0906361209

5

Vũ Thị Thắm

Nhân viên bán hàng OTC

0906361059

6

Phạm Thị Thủy

Nhân viên bán hàng OTC

0906361055

7

Hoàng Quốc Huy

Môi giới bán hàng OTC

0906360769

8

Phạm Khắc Tuân

Môi giới bán hàng OTC

0906361054


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244

2

Lê Viết Thắng

Nhân viên bán hàng ETC

0906361201


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Thanh

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361003